Calendari al contribuent

IBI URBANA/RÚSTICA: 15 d’abril al 15 de juny

IVTM: 15 d’abril al 15 de juny

TAXES: 15 d’abril al 15 de juny

IAE: 1 de setembre a 31 d’octubre

 

Així, mateix us informem que, tots aquells contribuents que facin ús de la domiciliació bancària, tindran fraccionat el pagament dels rebuts d’import superior a 90€

 

Fraccions:
50% al mes de maig
50% el mes d’octubre.

 

Per qualsevol consulta o gestió adreçar-se a les oficines centrals de XALOC al C/ Sant Francesc 29, o al telf. de gestió tributària 972 21 01 92. O a través de la web www.xalocgirona.cat.