SUBVENCIONS DE L’ORGANISME AUTÒNOM DE SALUT PÚBLICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona en el marc la Subvenció pel finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de promoció de la salut ha concedit a aquesta Corporació la quantitat de 8.597,68€ per a la reforma de les instal·lacions al pavelló municipal per reduir el risc de transmissió de la legionel·la (exp. 2021/1953).

Dipsalut