Eina informàtica europea sobre etiquetatge d’aliments

L’etiquetatge dels aliments, des de que es va implementar, ha anat patint conflictes diversos pel que fa a la seva interpretació sovint pel fet que els noms, abreviatures… habitualment només eren assequibles per a les persones  professionals del sector alimentari. Aquest etiquetatge que va nèixer per aportar informació al consumidor, no complia les expectatives.

Ara, la Comissió Europea ha posat una eina informàtica a l’abast de la població, que aporta informació clara, tot ajudant als consumidors a prendre decisions informades, clares.

Aquesta eina porta per nom Sistema d’informació sobre l’etiquetatge dels aliments (FLIS, Food Labelling Information System).

Només en versió castellà i podreu accedir-hi a través del link: