Crema de residus vegetals per a petites explotacions agrícoles, ramaders i silvícoles

Des d’aquest 2 de gener de 2023, les petites explotacions agrícoles, ramaders i silvícoles poden tornar a cremar els residus vegetals que es generin a l’entorn agrari i silvícola amb l’anterior procediment de comunicació de crema. Aquest canvi es produeix a causa de l’entrada en vigor d’una nova norma estatal.

Amb tot, aquestes explotacions han de complir amb la normativa de prevenció d’incendis, per la qual cosa fins al 14 de març han de comunicar la crema de restes vegetals.

Amb la intenció de simplificar els tràmits, des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s’ha habilitat un espai per a la gestió de comunicació de cremes per tal que es pugui comunicar com es feia en anys anteriors.

Trobareu el tràmit aquí.

A partir de l’11 de gener també podreu tramitar presencialment la comunicació de crema a les oficines de l’ajuntament.