Control qualitat aixeta del consumidor – 2020

Les entitats gestores de subministrament d’aigua de consum humà lliuren, en el punt de l’escomesa, una aigua que compleix amb la qualitat que demana la legislació vigent. Tanmateix les canonades de l’interior dels edificis i de les vivendes poden afegir-hi, segons la seva composició, elements químics indesitjables. Bàsicament són: plom, coure, zinc, níquel i ferro. L’objectiu d’aquest control és conèixer si realment això passa o no.

Aquest control es basa en campanyes anuals, on s’agafen 6 mostres. En tos els casos, els resultats han estat correctes i molt allunyats dels que la normativa permet.