Promocions variables

9 setembre 2022
La Diada Nacional no és la commemoració d'una derrota, sinó que per a les catalanes i els catalans l'11 de setembre (més…)
9 setembre 2022
La Diputació de Girona ha concedit a aquesta Corporació la quantitat de 2.291,67€, en el marc de les subvencions per (més…)
8 setembre 2022
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), enguany, ha concedit a aquesta Corporació (més…)
17 agost 2022
D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administrac
12 agost 2022
Consulta pública prèvia a l’elaboració d’un reglament (més…)
9 setembre 2022
La Diputació de Girona ha concedit a aquesta Corporació la quantitat de 57.309,62€, en el marc de les subvencions del (més…)
8 setembre 2022
La Diputació de Girona ha concedit a aquesta Corporació la quantitat de 22.782,88€, en el marc de les subvencions (més…)
6 setembre 2022
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), enguany, ha concedit a aquesta Corporació (més…)
12 agost 2022
Els dies 23, 24 i 25 de setembre tindrà lloc al municipi la 2a edició del Festival Pluja d’Art. (més…)