Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 205-0 Edicte: 8870 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Exposició pública del compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 205-0 Edicte: 8865 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva del projecte tècnic d'unes obres
Exercici: 2021 Bop: 172-0 Edicte: 7705 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial del projecte tècnic d'unes obres
Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7163 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial del projecte tècnic d'unes obres
Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4987 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Suspensió de l'atorgament de llicències per a la instal·lació o ampliació d'activitats industrials, comercials o de serveis en tot el terme municipal
Exercici: 2021 Bop: 100-0 Edicte: 4452 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva de la modificació íntegra del Reglament de Serveis núm. 1, regulador del Servei municipal de cementiri
Exercici: 2021 Bop: 98-0 Edicte: 4340 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial del Reglament de serveis núm. 6, regulador del Servei municipal de la llar d'infants pública "El Draguiló" i del servei municipal del casal d'infants "El Draguiló"
Exercici: 2021 Bop: 95-0 Edicte: 4198 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva de l'Ordenança general
Exercici: 2021 Bop: 62-0 Edicte: 2521 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva del Pressupost general per a l'exercici del 2021
Exercici: 2021 Bop: 62-0 Edicte: 2518 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva de la modificació íntegra del Reglament de Serveis número 2, regulador del Servei municipal de recollida i transport dels residus municipals