Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 62-0 Edicte: 2521 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva del Pressupost general per a l'exercici del 2021
Exercici: 2021 Bop: 62-0 Edicte: 2518 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació definitiva de la modificació íntegra del Reglament de Serveis número 2, regulador del Servei municipal de recollida i transport dels residus municipals
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2075 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial del projecte per a l'establiment d'un servei i el seu reglament
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2074 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació provisional d'una ordenança fiscal
Exercici: 2021 Bop: 55-0 Edicte: 2062 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 53-0 Edicte: 1998 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació d'un conveni de cooperació amb el Servei Català de Trànsit
Exercici: 2021 Bop: 52-0 Edicte: 1973 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Exposició pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 34-0 Edicte: 1157 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial de la modificació de la modalitat del sistema d'actuació urbanística d'un polígon d'actuació urbanística
Exercici: 2021 Bop: 30-0 Edicte: 939 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació de la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 28-0 Edicte: 970 AJUNTAMENT DE SANT JORDI DESVALLS - Aprovació inicial del Projecte tècnic de creació i manteniment de franges perimetrals i neteja interior en nuclis de població i urbanitzacions per a la prevenció d'incendis forestals