Regidors

Sra. Núria Martínez de la Casa

Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Gestió: Governació, Serveis, Urbanisme, Recursos humans, Hisenda local, Promoció econòmica i totes aquelles altres que no hagi delegat.

La Núria és alcaldessa de Sant Jordi Desvalls des de l’any 2019. Treballa com a responsable de programes de màster a la Universitat de Girona. Fa més de 40 anys que viu al poble, en el seu moment va ser membre de l’AMPA, i ha col·laborat activament organitzant la fira d’Herbes de Marge i altres actes culturals i festius del municipi.

La Núria té una dedicació a l’Ajuntament del 75% de la jornada laboral i durant l’any 2022 va rebre unes retribucions totals de 10.540,87€. Aquest import es va sufragar totalment amb la compensació econòmica que va rebre l’Ajuntament del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

alcaldessa@santjordidesvalls.cat

Sr. Marc Amagat Madrenas

1r. Tinent d’Alcaldessa. Junts per Sant Jordi
Gestió: Benestar social, Sanitat, Medi ambient, Vies públiques i Seguretat.

En Marc és regidor de Sant Jordi Desvalls des de l’any 2011 i ha estat al govern com a l’oposició. És tècnic especialista en jardineria i té una empresa de jardineria.

Durant l’any 2022 va rebre de l’Ajuntament unes retribucions totals de 3.591,25€.

ajuntament@santjordidesvalls.cat

Sra. Sònia Ruiz Vilar

2n. Tinent d’Alcaldessa. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Gestió: Noves tecnologies, Ensenyament, Joventut, Esports i Festes.

La Sònia és regidora de Sant Jordi Desvalls des de l’any 2019. Treballa com a auxiliar d’infermeria a l’Hospital Santa Caterina de Salt. Ha format part de l’associació del municipi 4 gats i ha organitzat diversos actes del municipi relacionats amb festes i joventut.

Durant l’any 2022 va rebre de l’Ajuntament unes retribucions totals de 2.635,38€.

joventut@santjordidesvalls.cat

Sra. Gemma Costal Condom

Regidora. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Gestió: Hisenda, Cultura i Comunicació.

La Gemma és regidora de Sant Jordi Desvalls des del novembre de 2022. Treballa en el món de la banca. Viu a Sant Jordi Desvalls des de l’any 2011 però anteriorment ja estava molt vinculada al poble. Ha estat vinculada amb associacionisme esportiu del poble.

Durant l’any 2022 va rebre de l’Ajuntament unes retribucions totals de 42,50€.

ajuntament@santjordidesvalls.cat

Sr. Sergi Bagué Aiguadé

Regidor. Junts per Sant Jordi

Gestió: Brigada municipal i Obres públiques

En Sergi és regidor de Sant Jordi Desvalls des del novembre de 2022. Treballa en el món de la construcció i obra pública.

Durant l’any 2022 va rebre de l’Ajuntament unes retribucions totals de 42,50€.

ajuntament@santjordidesvalls.cat

Sr. Josep Aulet Aleñà

Regidor. Seny i Coherència (SiC). Sense cartipàs.
Durant l’any 2022 no va rebre de l’Ajuntament cap retribució.

ajuntament@santjordidesvalls.cat

Sra. Sandra Puig Alabau

Regidora. Seny i Coherència (SiC). Sense cartipàs.
ajuntament@santjordidesvalls.cat

Periodicitat de les sessions dels plens ordinaris

Les sessions del plens tenen lloc l’últim dimarts de cada mes a 2/4 de 8 del vespre, amb una periodicitat bimensual (gener, març, maig, juliol, setembre i novembre). Si aquell dia fos festiu o vigília de festiu, la sessió del ple es farà el següent dimarts hàbil.

Càrrecs de confiança i eventuals

Durant els anys 2022 i 2023, l’Ajuntament no ha tingut contractat cap càrrec de confiança ni eventual.