Analítiques de l’aigua

Anàlisis d'aigua consum públic

La normativa vigent obliga a unes anàlisis periòdiques de l’aigua que es destina a consum humà: de les canonades de la xarxa d’abastament, de la que hi ha al dipòsit i de la que hi ha al pou.

Els tipus d’anàlisis són diversos i la seva periodicitat també, depenent de la quantitat d’aigua extreta del pou, de la quantitat d’aigua tractada al dipòsit, de la que circula i de si hi ha algun paràmetre que incompleix la norma o no. La seva finalitat és conèixer la qualitat microbiològica de l’aigua, la seva riquesa en minerals, en definitiva la seva salubritat, i validar, o no, el control que en fan les Entitats gestores.

Quan el resultat analític està d’acord amb el que preveu la normativa, l’aigua es defineix com APTA PER AL CONSUM HUMÀ. Pot ser que en alguns casos algun valor pugui sortir una mica elevat, sense que per això l’aigua hagi de ser declarada com a NO APTA PEL CONSUM.

Anàlisis d'aigua d'aixeta de consumidor

En aquestes anàlisis, també obligades normativament, la finalitat és una altra: un cop l’aigua arriba a les cases, edificis.., entra a les canonades interiors, algunes de les quals encara poden estar fetes de coure, ferro… El que busca aquest tipus d’anàlisi és determinar si l’arrossegament de minerals de composició de la canonada cap a l’aigua és tan fort, com per caure en un INCOMPLIMENT, o si no. En aquest cas pràcticament no canvia la composició de l’aigua, i encara menys la seva definició com a APTA PEL CONSUM. El cas més freqüent i esperable és la d’APTE PEL CONSUM. També en aquest bloc com en l’anterior, valorarem les anàlisis que anem rebem, les publicarem i us comentarem les incidències, si n’hi ha.

Analítica Sala Nova 2019 Analítica Poliesportiu-Pavelló 2019 Analítica Local Polivalent 2019 Analítica Llar infants 2019 Analítica Escoles 2019

Anàlisis de les fonts públiques

Les fonts públiques de Sant Jordi, són “fonts naturals”, és a dir, la seva aigua prové dels recursos hídrics de diferents terrenys pels quals va passant fins arribar al broc. No ha estat desinfectada, prèviament, ja que no procedeixen de cap pou/dipòsit on sigui obligat aquest tipus de tractament. Degut això, hi ha el rètol “Aigua no tractada sanitàriament”.  És per això, que en alguns casos, sovint a la mateixa font, a les butlletes analítiques hi podem llegir resultats positius de Coliforms totals. Aquests microbis no són per si sols nocius per a la salut. Tenen el valor del que anomenem Indicadors. L’important és conèixer que hi són per poder valorar cas a cas. Per això, afegirem l’avaluació sanitària de cada resultat analític, tot i que en la major part de casos, la presència d’aquests Coliforms no altera la qualificació d’aquesta aigua com a AIGUA APTA PEL CONSUM. Analítica Font del Rossinyol – 2020  – Els valors analítics de NITRATS, mostren un valor de 45,4 ± 7,3. Aquest valor tot i no superar el que estableix la norma, sí que obliga a recomanar-vos no beure l’aigua d’aquesta font si esteu inclosos en els grups de població que segueix:

  • Infants i lactants (en aquest cas ni per a la preparació de biberons)
  • Adults amb un nivell reduït de l’acidesa gàstrica o bé que prenen antiàcids
  • Persones que tenen genèticament alterada la capacitat de transport d’oxigen.

Analítica Font del Llorer – 2020 Analítica Font Rossinyol i Font Llorer 2019 Analítica març de 2016 Font del Rossinyol Analítica font Llorer (2015) Analítica font Rossinyol (2015) ANALÍTICA DE LES FONTS (2014) ANALÍTICA FONT DEL LLORER ( 11/12/2013) ANALÍTICA AIGUA FONT ROSSINYOL (11/12/2013)