ESPAI COVID-19

Aquest espai disposa de tota la informació relacionada amb la Covid-19.

Presentació

La protecció de la salut és un dret de la ciutadania complex: interactuen el dret a la salut individual i el dret a la protecció de la salut col·lectiva.

També sabem que la COVID19 és una malaltia infecciosa poc coneguda encara. Això obliga als responsables de salut a decidir en un terreny insegur i a nosaltres a prendre “hàbits imposats” que alteren la nostra quotidianitat.

A més, ens arribin informacions de manera freqüent, molt diverses i no sempre contrastades ni adients, que ens generen incerteses.

Degut això i per intentar minimitzar aquest efecte, hem creat aquest espai d’informació sobre la COVID19, que emfatitza els punts i aspectes sobre els que, fins ara, incideixen les normes que van apareixent.

 

Hi trobareu dos grups d’informació: ETIQUETES I APARTATS

 • ETIQUETES

Explica resumida i visualment, els aspectes més pràctics que ens afecten com a població general, tant pel que fa a les recomanacions com a les obligacions

 

 • APARTATS

En trobareu tres : INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA I PROFESSIONALS / INFORMACIÓ TÈCNICA-CIENTÍFICA / INFORMACIÓ ACTUALITZADA EVOLUCIÓ PANDÈMIA.

En cadascun d’ells:

 • INFORMACIÓ A LA CIUTADANIA

 

Hi trobareu els links que ens faciliten informació sobre Recomanacions i Obligacions. Poden afectar als àmbits privats i /o als públics, a les responsabilitats individuals i/o a les públiques.

 

 • INFORMACIÓ TÈCNICA I CIENTÍFICA

Inclou links amb els col·legis professionals sanitaris gironins que acostumen a facilitar informació per a la població general. També la d’alguns centre hospitalaris que informen dels avenços que estan fent en recerca, i que també poden donar informació per als pacients i/o usuaris dels esmentats centres.

 

 • INFORMACIÓ ACTUALITZADA EVOLUCIÓ PANDÈMIA

Hem inclòs els links que ens donen la informació més assequible dels indicadors de la pandèmia.

Hi trobem:

 • Mapa interactiu de casos per municipi (hi podeu consultar tot Catalunya)
 • Índex de rebrot per municipi (hi podeu consultar tot Catalunya)
 • Dades Covid19 Catalunya
 • Evolució de casos i rho7 Girona
 • Evolució de casos i rho7 Girona Nord i Pla de l’Estany

 

Com sempre si teniu algun dubte sobre aspectes concrets com a ciutadans o com a responsables d’activitats desenvolupades al nostre municipi, podeu contactar amb el telèfon de l’Ajuntament i us donaran hora de consulta. Les consultes s’atendran telefònicament.

Esperem que sigui del vostre interès.

Informació de l’evolució de la pandèmia

 

 • CASOS PER MUNICIPI

Indica el nombre de casos positius acumulats des de que es van començar a comptar

https://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/

 

 • ÍNDEX DE RISC DE BROT PER MUNICIPI

És un índex calculat en base a diversos índex estadístics de reproducció de la malaltia, d’incidència acumulada, de risc de rebrot, etc.

https://www.ccma.cat/324/coronavirus/risc-municipis/

TV3 elabora els gràfics del risc de brot seguint el sistema de càlcul utilitzat pel grup de Recerca BIOCOM-SC de la UPC i amb dades del portal Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya.

 

 • DADES COVID CATALUNYA

https://dadescovid.cat/

 

 • EVOLUCIÓ DE CASOS I rho7 Girona

https://dlscitizens.blob.core.windows.net/rtreports/last/RS/InformeCasosRt_RS_6400.pdf

 

 • EVOLUCIÓ DE CASOS I rho7 Girona Nord i Pla de l’Estany

https://dlscitizens.blob.core.windows.net/rtreports/last/AGA/InformeCasosRt_AGA_57.pdf

Informació per a la ciutadania i professionals

En aquesta adreça trobareu totes les recomanacions / obligacions vigents a cada moment. Inclou els àmbits privat i públic.

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/mesures-per-contenir-els-brots/mesures-per-contenir-els-brots-aplicables-a-tot-catalunya

 Dins de l’àmbit públic, hi trobareu  des de les activitats esportives fins les professionals, les de lleure, de culte, confinament, reunions i trobades, desplaçaments, utilització d’espais públics….

També conté infografies.

L’àmbit de salut i escola en te un d’específic a l’adreça

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/salut-escola/

Hi trobareu informació per a les famílies i els centres educatius.

 

ALTRES INFORMACIONS D’INTERÈS

 • Mesures generals de prevenció: avalueu la vostra exposició diària a la COVID 19

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/recomanacions-generals/

 • Ventilació i sistemes de climatització en establiments/locals de concurrència humana

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf

 

 • Neteges i desinfeccions:
  • a la llar

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/neteja-i-desinfeccio-a-la-llar/

 • a establiments i locals ( per a professionals i responsables)

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-establiments-locals-concurrencia-humana.pdf

 • en espais exteriors (per a professionals i responsables)

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/neteja-desinfeccio-espais-exteriors-concurrencia-humana.pdf

 

 • Tractament de l’aire per ultraviolades (per a professionals i responsables)

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/tractaments-desinfeccio-UV-C.pdf

 • Recomanacions per a treballadors de la indústria alimentària

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-treballadors-industria-alimentaria.pdf

 

 • Mesures per a contenir el brot de Girona i Salt

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/mesures-per-contenir-els-brots/Girona-Salt/

 

 

Informació tecnicosanitària

 

Incloem les adreces dels col·legis professionals sanitaris de Girona on podreu trobar tota mena d’informació per a la ciutadania, també per a professionals i avenços tècnico-científics que consideren rellevants.

https://www.cofgi.org/

https://www.comg.cat/ca

http://www.coigi.cat/

I de centres universitaris i/o hospitalaris que col·laboren/investiguen. Alguns inclouen informacions d’interès per a pacients/visitants.

https://www.clinicbarcelona.org/ca/colabora/coronavirus

http://www.icsgirona.cat/ca/contingut/icsgirona/1587