ESPAI COVID-19

Aquest espai disposa de tota la informació relacionada amb la Covid-19.

Presentació

La protecció de la salut és un dret complex: interactuen el dret a la salut individual i el dret a la protecció de la salut col·lectiva. D’altra banda tots sabem que la COVID19 és una malaltia infecciosa poc coneguda encara. Això obliga als responsables de salut a decidir en un terreny insegur i a nosaltres a prendre “hàbits imposats” que alteren la nostra quotidianitat. Tot plegat fa que ens arribin informacions de manera freqüent i molt diverses que ens generen incerteses. A més no totes les informacions que ens arriben estan sempre contrastades. Degut això i per intentar minimitzar aquest efecte,  hem creat aquest espai d’informació sobre la COVID19. Hi trobareu dos grups d’informació: ETIQUETES I APARTATS

  • ETIQUETES

Explica resumida i visualment, els 4 aspectes que ens afecten més com a població general:

Inclou aspectes informatiu i legals, mitjançant textos i infografies, que més ens afecten com a població general i ciutadans.

  • APARTATS

En trobareu tres : INFORMACIÓ NORMATIVA / INFORMACIÓ TÈCNICA-CIENTÍFICA / INFORMACIÓ ACTUALITZADA PANDÈMIA. En cadascun d’ells:

  • INFORMACIÓ NORMATIVA

És un resum de la norma vigent, fet més aviat des de la vessant explicativa que purament jurídica, sobre les diferents publicacions que en aquest tema es van fent al Diari oficial de la Generalitat. Hi trobareu les parts que afecten més als aspectes organitzatius i de responsabilitats, tant en els àmbits privats com en els públics.

  • INFORMACIÓ TÈCNICA I CIENTÍFICA

Inclourem publicacions, estudis, informacions, que procedeixen d’àmbits tècnics i científics de les administracions, de les universitats…

  • INFORMACIÓ ACTUAL PANDÈMIA

Hem inclòs els links que ens donen la informació més assequible dels indicadors de la pandèmia. Hi trobem:

  • Mapa interactiu de casos per municipi (hi podeu consultar tot Catalunya)
  • Índex de rebrot per municipi (hi podeu consultar tot Catalunya)

Anirem actualitzant aquest espai habitualment un cop per setmana. En cas que sorgís una excepcionalitat la comunicaríem el més aviat possible. Si teniu algun dubte sobre aspectes concrets com a ciutadans o com a responsables d’activitats desenvolupades al nostre municipi, podeu contactar amb el telèfon de l’Ajuntament i us donaran hora de consulta. Les consultes s’atendran telefònicament. Esperem que sigui del vostre interès.

Informació de l’evolució de la pandèmia

  • CASOS PER MUNICIPI

Indica el nombre de casos positius acumulats des de que es van començar a comptar https://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes-dades-coronavirus/mapa-per-municipis/

  • ÍNDEX DE RISC DE BROT PER MUNICIPI

És un índex calculat en base a diversos índex estadístics de reproducció de la malaltia, d’incidència acumulada, de risc de rebrot, etc. https://www.ccma.cat/324/coronavirus/risc-municipis/ TV3 elabora els gràfics del risc de brot seguint el sistema de càlcul utilitzat pel grup de Recerca BIOCOM-SC de la UPC i amb dades del portal Dades Obertes de la Generalitat de Catalunya.

Informació sobre normativa

Ho estem actualitzant

 

Informació tecnicosanitària

Ho estem actualitzant