General

19 octubre 2018
Des de l'Agència Catalana de l'Aigua s'ha concedit a aquesta Corporació la subvenció adreçada a sufragar les despeses derivades de la re
3 setembre 2018
La Diputació de Girona en el marc del programa “Del Pla a l’Acció 2018-2019” ha concedit a l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, la
5 juny 2018
La Diputació de Girona en el marc de la subvenció per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport,
3 setembre 2018
La Diputació de Girona en el marc del programa “Del Pla a l’Acció 2018-2019” ha concedit a l’Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, la
3 setembre 2018
La Diputació de Girona en el marc del programa "Del Pla a l'Acció 2018-2019" ha concedit a l'Ajuntament de Sant Jordi Desvalls, la subvenc
9 maig 2018
Despeses corrents: 35.849€ Cooperació cultural: 6.326€ Noves Tecnologies: 847,25€ Desbrossament de marges i manteniment:
29 octubre 2016
De què es tracta? El Banc d’Ajudes Tècniques (AT) i el Servei de Teràpia Ocupacional del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt d